ΕΡΕΥΝΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η επιτυχία της Energy Plus είναι αποτέλεσμα των συνεχών ερευνών και της έμφασης στην ποιότητα σε κάθε σημείο της παραγωγικής διαδικασίας. Ο οργανισμός μας περιλαμβάνει καταρτισμένους επαγγελματίες στο χώρο του Design, της Παραγωγής και του Marketing για την άριστη εξυπηρέτηση των Πελατών.

Οι πρώτες ύλες μας είναι κορυφαίας ποιότητας εξαρτήματα και υλικά, επιλεγμένα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και βάση διεθνών μοντέλων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς.

Η Energy Plus είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 για την διασφάλιση της ποιότητας, ISO 14001:2015 για την προστασία και την ασφάλεια του περιβάλλοντος, OHSAS 18001:2007 για την υγιεινή και ασφάλεια και κατά ENEC για τα προϊόντα και την γραμμή παραγωγής φωτιστικών σωμάτων LED.

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

ENEC

ENERGY PLUS STREET 75, 90, 110, 130, 150, 220 & 220S

ENEC

ENEC UNIVERSAL fixed general purposes

0,5m: 30, 40, 50, 60 & 70

1m: 60, 80, 100, 120 & 140

ENEC

ENEC UNIVERSAL road and street lighting

0,5m: 30, 40, 50, 60 & 70

1m: 60, 80, 100, 120 & 140

ENEC

ENERGY PLUS STREET 30, 40, 50, 60 & 70

CE

ENERGY PLUS STREET 30, 40, 50, 60 & 70

CE

ENERGY PLUS STREET 75, 90, 110, 130, 150, 220 & 220S

RoHS

ENERGY PLUS STREET 75, 90, 110, 130, 150, 220 & 220S

RoHS

ENERGY PLUS STREET 30, 40, 50, 60 & 70

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ