Ιδιωτικός Κόμβος Εισόδου – Εξόδου των βιομηχανικών – αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βεροίας. Αντικαταστάθηκαν σε 9 κολώνες ύψους 12 μ. τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα 400 W Νατρίου (πραγματική κατανάλωση 440 W) με ENERGY PLUS STREET 110.

Εξωτερικός Φωτισμός Βιομηχανικών Κτιρίων & Γηπέδων: για τον εξωτερικό φωτισμό ασφαλείας του συνόλου των εγκαταστάσεων, αντικαταστάθηκαν όλα τα υπάρχοντα φωτιστικά σώματα με ENERGY PLUS STREET 50.

Εσωτερικός Φωτισμός των Κτιρίων Παραγωγής & Αποθήκευσης & Γραφείων: για τον εσωτερικό φωτισμό του συνόλου των εγκαταστάσεων, αντικαταστάθηκαν όλα τα υπάρχοντα φωτιστικά σώματα με ENERGY PLUS UNIVERSAL. Χρησιμοποιήθηκαν πολλά διαφορετικά μοντέλα και εκδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου (ισχύς σε Watt, καλύμματα διαφανές, οπαλ κλπ)

Συνοπτικά οι επεμβάσεις ενεργειακής και ποιοτικής αναβάθμισης του εξωτερικού και εσωτερικού φωτισμού με χρήση φωτιστικών σωμάτων Energy Plus στο σύνολο των εγκαταστάσεων είχαν τα εξής αποτελέσματα:

  • Μείωση κατά 75% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
  • Αύξηση της μέσης στάθμης φωτισμού (σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα & απαιτήσεις) αλλά και της ομοιομορφίας αυτού . Με άμεσο αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων αλλά και ταυτόχρονα την κατακόρυφη μείωση των ατυχημάτων και των λαθών.
  • Μηδενισμός των εργασιών συντήρησης (ανταλλακτικά, εργασία κλπ) των φωτιστικών σωμάτων για τουλάχιστον 10 χρόνια