Το έργο

Πριν ήταν τοποθετημένα οκτώ (8) φωτιστικά παλαιάς τεχνολογίας, έκαστο ονομαστικής ισχύος 1000 W, και πραγματικής κατανάλωσης 1070 W, οπότε η εγκατεστημένη συνολική ισχύς ήταν (8 x 1.070 =) 8.560 W.

Έγινε αντικατάσταση των προηγούμενων φωτιστικών σε ένα (1) πυλώνα, με δεκαέξι (16) φωτιστικά σώματα τύπου STREET 220 S με εκτιμώμενη κλίση 35° ως προς το έδαφος. Η συνολική ισχύς μετά την αναβάθμιση είναι (16 x 221 W =) 3.536 W.

Με την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας led η εγκατεστημένη ισχύς μειώνεται κατά (8.560 –3.520 =) 5.024 W, ή ποσοστό μείωσης 58,7%.

Ταυτόχρονα έχουμε αύξηση της στάθμης του φωτισμού κατά 40%.

Θεωρώντας (και στις δύο περιπτώσεις τυπική λειτουργία των φωτιστικών ένδεκα (11) ώρες ημερησίως, οι χρηματο-οικονομικοί δείκτες είναι εξαιρετικά ελκυστικοί.