Το έργο

Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων (πριν και μετά την αντικατάσταση) και της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνική Έκθεση Ελέγχου προκύπτει ότι από την αντικατάσταση με φωτιστικά σώματα της Energy Plus επιτεύχθηκε εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ίση με 75% .

Κατεβάστε εδώ το pdf της μελέτης