Το έργο

Κατά την αναβάθμιση φωτισμού πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των παλιών φωτιστικών με νέα φωτιστικά LED. Η διάρκεια ζωής των φωτιστικών LED είναι 100.000 ώρες ζωής ή 13-15 έτη με 24ωρη λειτουργία έναντι 3 ετών στην καλύτερη περίπττωση για λαμπτήρες φθορισμού. Τέλος η φωτεινότητα των λαμπτήρων φθορισμού υποβαθμίζεται κατά 30-50% στην διάρκεια ζωής τους, 3 χρόνια,  ενώ τα φωτιστικά LED χάνουν μόλις το 10% της φωτεινότητας τους στη διάρκεια ζωής τους, 13-15 χρόνια.