https://www.youtube.com/watch?v=Qmi0zvJmgoo&feature=youtu.be
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Energy Plus παράγει φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED. Το επιστημονικό προσωπικό της Εταιρίας υλοποιεί πρωτοποριακή έρευνα στα πεδία του σχεδιασμού, του φωτισμού, των οπτικών μονάδων των LED Chips και των ηλεκτρονικών, με αποτέλεσμα να κατέχει πατέντες και διεθνείς πιστοποιήσεις στο αντικείμενο δραστηριότητας της.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
2012
Η Energy Plus ιδρύθηκε το 2012 με αντικείμενο την κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων ηλεκτροπαραγωγής
2015
Το 2015 προχώρησε στην δημιουργία μονάδας παραγωγής φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκης.
2016
Τον Σεπτέμβριο 2016 στο μετοχικό κεφάλαιο της Energy Plus εισήλθε ο, ελβετικών συμφερόντων, διεθνής όμιλος “EHOT ENERGY HOLDING AND TRADING LTD” αυξάνοντας θεαματικά την κεφαλαιακή βάση και την τεχνογνωσία της Εταιρίας.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δυναμικό

Η Energy Plus ολοκλήρωσε το 2016 τον σχεδιασμό, και προχώρησε στην πιστοποίηση (CE, ENEC) και στην έναρξη παραγωγής φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED. Ταυτόχρονα διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων προϊόντων με λαμπτήρες και φωτιστικά LED ως εμπορικά προϊόντα, ξεκινώντας συνεργασία με την OSRAM LEDVANCE καθώς και με άλλους παραγωγούς.

Σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της διαθέτει υψηλής στάθμης, δυναμικά και καταρτισμένα στελέχη. Επενδύοντας συνεχώς σε άριστα καταρτισμένο προσωπικό και σε νέες τεχνολογίες, αποτελεί μία ελληνική εταιρία που στοχεύει να καταξιωθεί σε όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η Energy Plus εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης σε χώρο παραγωγής 2.500 m2, όπου γίνεται ο σχεδιασμός, η συναρμολόγηση, ο ποιοτικός έλεγχος (σε τρία στάδια) και η συσκευασία των τελικών προϊόντων, με δυναμικότητα που ξεπερνάει τα 35.000 τεμάχια ετησίως. Σε κοντινές αποστάσεις βρίσκονται όλοι οι προμηθευτές εξαρτημάτων και υλικών με αποτέλεσμα την ουσιαστική και άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε ζήτηση.

Σήμα ENEC (European Norms Electrical Certification)

Αποτελεί αναγνωρισμένο Σήμα Ποιότητας με διεθνή εμβέλεια, που εκδίδουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια επιλεγμένοι φορείς πιστοποίησης οι οποίοι χρησιμοποιούν εγκεκριμμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια δοκιμών υψηλού επιπέδου. Όλοι οι φορείς που εκδίδουν το Σήμα Ποιότητας ENEC συντονίζονται από τον Κοινό Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης CEN / CENELEC με έδρα στις Βρυξέλες.

Το Σήμα Ποιότητας ENEC πιστοποιεί ότι έχουν διενεργηθεί όλες οι απαιτούμενες ηλεκτροτεχνικές δοκιμές από τρίτους ανεξάρτητους φορείς (εργαστήρια ελέγχου) και έχει απονεμηθεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN) για προϊόντα και εξαρτήματα φωτισμού, ή άλλα ηλεκτρολογικά υλικά.

Γιατί η Πιστοποίηση κατά ENEC είναι απαραίτητη;

Το γνωστό σήμα CE αποτελεί διαδικασία αυτοπιστοποίησης ενός προϊόντος, με την οποία ο ίδιος ο κατασκευαστής του απλά βεβαιώνει ότι έχει φροντίσει για την επιτυχή διενέργεια των απαιτούμενων ηλεκτροτεχνικών δοκιμών.

Αντίθετα το Σήμα Ποιότητας ENEC έχει υψηλό κόστος πιστοποίησης και αφού απονεμηθεί σε έναν κατασκευαστή φωτιστικών σωμάτων, συνεπάγεται αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και ετήσιες επιθεωρήσεις.

Τα οφέλη από την απόκτηση του Σήματος Ποιότητας ENEC είναι πολλαπλά. Πέρα από την διεθνή αναγνωρισιμότητα του προϊόντος και μάλιστα στις πιο απαιτητικές αγορές, ο καταναλωτής είναι σε θέση, βασιζόμενος στο Σήμα Ποιότητας ENEC, να επιλέγει ποιοτικότερα προϊόντα φωτισμού για τις ανάγκες του, με μεγαλύτερη ασφάλεια και με ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τι επιπλέον παρέχει το Σήμα Ποιότητας ENEC στους αγοραστές και χρήστες των προϊόντων;
Το ENEC είναι ένα πλήρες σύστημα πιστοποίησης (ISO Type 5). Όταν ένα προϊόν φέρει το λογότυπο του Σήματος Ποιότητας ENEC αποδεικνύει ότι:

  • Το ηλεκτρικό προϊόν έχει υποβληθεί σε δοκιμές τύπου και συμμορφώνεται με τα ισχύοντα και επικαιροποιημένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN).
  • Ο κατασκευαστής εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας συμβατό με το πρότυπο ISO 9001, συμπεριλαμβανομένου ενός ετήσιου εργοστασιακού ελέγχου
  • Ο κατασκευαστής υπόκειται σε συνεχή ποιοτική παρακολούθηση των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής του με ετήσιες επιθεωρήσεις από τους ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης.
  • Το ηλεκτρικό προϊόν επιπρόσθετα επανεξετάζεται κάθε δύο χρόνια για να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση του με τις αλλαγές και βελτιώσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ) οι οποίες εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Κρατήστε επαφή μαζί μας

Συνεργαστείτε μαζί μας, βρισκόμαστε στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος-Θεσσαλονίκη.